હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  પોલીસ અધિક્ષક
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (હિંમતનગર ડીવીઝન)
  સર્કલ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર હિંમતનગર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ગાંભોઇ
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, તલોદ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, હિંમતનગર રૂરલ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, હિંમતનગર બી-ડીવીઝન
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, હિંમતનગર એ-ડીવીઝન
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પ્રાંતિજ
  મહિલા પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (ઈડર ડીવીઝન)
  પોલીસ ઈન્સપેક્ટર , ખેડબ્રહમા સર્કલ
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ઇડર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ખેડબ્રહમા
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ખેરોજ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડાલી
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પોશીના
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, જાદર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વિજયનગર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,ચિઠોડા
  સર્કલ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર ભિલૉડા
  પોલીસ સબ ઇન્પેક્ટર, ભિલોડા
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, શામળાજી
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મૉડાસા ડીવીઝન)
  સર્કલ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર મૉડાસા
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,મોડાસા રૂરલ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, માલપુર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, મેઘરજ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ઇસરી
  સર્કલ પોલીસ ઈન્સપેક્ટર બાયડ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, બાયડ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ઘનસુરા
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આંબલીયારા
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર મોડાસા ટાઉન
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, એસ.સી/એસ.ટી. સેલ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, મુખ્‍ય મથક, હિંમતનગર
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એલ.સી.બી.)
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર (એલ.આઇ.બી)
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (એસ.ઓ.જી.)
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર કોમ્‍પ્‍યુટર શાખા,
  રીઝર્વ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પોલીસ હેડ કવાર્ટર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર એમ.ટી.શાખા,
  પોલીસ વાયરલેસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર જી.આર.ડી.શાખા
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર માઉન્‍ટેડ વિભાગ
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર ટ્રાફીક શાખા
  રીડર પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર રીડર શાખા
  એ.એસ.આઇ. એમ.ઓ.બી. શાખા
  પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર બોમ્‍બ ડીસ્‍પોઝલ
  પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર સાયબર ક્રાઇમ
  કચેરી અધિક્ષક
  અંગતમદદનીશ
ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા
 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 02-05-2022