હું શોધું છું

હોમ  |

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
Rating :  Star Star Star Star Star   

ભારતીય પાસપોર્ટ

પાસપોર્ટ મેળવવા માટેનું ફોર્મ ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના હક્ક અને તેની વ્યવસ્થા :

ભારતીય નાગરિકને ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેના બંધારણમાં હક્ક આપેલ છે. જિલ્લાના નાગરિકો સરળતાથી ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવી શકે તે માટે પોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીમાં પાસપોર્ટ કલેકશન સેન્ટર કાર્યરત છે. જેથી જે નાગરિકો પોતાના ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવા માટેની અરજી અમદાવાદ પાસપોર્ટ કચેરીએ આપવા જઈ શકે તેમ ન હોઈ તેઓની અરજીઓ જિલ્લા ખાતે સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સિવાય જે નાગરિકો પોતાની પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ અમદાવાદ પાસપોર્ટ કચેરીએ આપવા માગતા હોઈ તેઓ ત્યાં આપી શકે છે.

 • જિલ્લા ખાતે પાસપોર્ટ કલેકશન સેન્ટરમાં નવા પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ, રિન્યૂઅલ પાસપોર્ટ માટેની અરજીઓ, નાનાં બાળકો માટેની પાસપોર્ટની અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવે છે. જયારે જે કિસ્સામાં પાસપોર્ટ ખોવાઈ ગયેલ હોય, નુકસાન થયેલ હોય તેમજ અન્ય દેશમાંથી પાસપોર્ટ મેળવેલ હોય તેવી અરજીઓ સ્વીકારવાની સત્તા રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસ અમદાવાદ પાસે હોવાથી આ અરજીઓ ડિસ્ટ્રિક કલેકશન સેન્ટરે લઈ શકાતી નથી .

પાસપોર્ટ અરજી અંગે માર્ગદર્શન :

 1. ૧પ વર્ષ સુધીનાં બાળકોને માઈનોર તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેમના પાસપોર્ટ અરજી માટેની ફી રૂ.૬૦૦ /- રાખવામાં આવેલ છે.જયારે ૧પ વર્ષથી મોટી ઉંમરના દરેક નાગરિક માટે પાસપોર્ટ માટેની ફી રૂ.૧૦૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે.

 2. પાસપોર્ટ અરજીનું ફોર્મ જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી ખાતે એલઆઈબી. શાખામાંથી અથવા અન્ય ખાનગી એજન્સી મારફતે અથવા પાસપોર્ટ ઓફિસ અમદાવાદથી મેળવવાનું હોઈ છે.જેની કિંમત સરકારે રૂ.૧૦ /- નક્કી કરેલ છે.

 3. ભારતીય પાસપોર્ટ અરજી સાથે નાગરિકોએ નીચે મુજબના અસલ દસ્તાવેજો તથા તેની ઝેરોક્સ કોપી ૩ રજૂ કરવાની હોઈ છે.

 • રહેઠાણના પુરાવામાં રેશનકાર્ડ, છેલ્લાં બે વર્ષના લાઈટ બિલ, ટેલિફોન બિલ, બેંક પાસબુક, વેરો ભરવામાં આવતો હોય તેની છેલ્લાં બે વર્ષની પહોંચ રજૂ કરવાની રહેશે.

 • જન્મ અંગેના પુરાવામાં સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ અથવા જન્મનો દાખલો તેમજ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા હોય તો જે તે સ્કૂલનું બોનોફાઈડ સર્ટિફિકેટ .

 • લગ્ન કરેલ સ્ત્રીઓના કેસમાં મેરેજ સર્ટિફિકેટ અથવા પતિપત્નીના જોઈન્ટ ફોટા સાથેની મેરેજ એફિડેવિટ રજૂ કરવાની રહેશે.

 • નાનાં બાળકોના કેસમાં તેઓનાં માતા-પિતા વેલિડ પાસપોર્ટ ધરાવતાં હોય તો તેમના પાસપોર્ટની ઝેરોક્સ નકલ રજૂ કરવી અને ફોર્મમાં દર્શાવેલ એનેક્સર-''એચ'' મૂકવું અને જેનાં માતા-પિતા પાસે પાસપોર્ટ ન હોય તેમજ પાસપોર્ટની મુદત પુરી થઈ ગયેલ હોય તેઓએ માઈનોરની એફિડેવિટ તેનાં માતા-પિતાએ રૂ.ર૦ ના સ્ટેમ્પ ઉપર અંગ્રેજીમાં કરાવી રજૂ કરવાની રહેશે. તેમજ માતા-પિતાએ તેમના બાળક અંગેનું ડિકલેરેશન અલગ કાગળમાં આપવાનું રહેશે.(એફિડેવિટનો નમૂનો ફોર્મ પાછળ અને કરારમાં આપવામાં આવેલ છે.)

 • પાસપોર્ટ અરજીની ફી રોકડા રૂપિયામાં સ્વીકારવામાં આવતી નથી, પરંતુ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસ અમદાવાદના નામના રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના ડિમાન્ડ ડ્રાફટથી સ્વીકારવામાં આવે છે.આ સિવાય અન્ય કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી.

 • પાસપોર્ટ અરજી અરજદારે જાતે તેમજ નાનાં બાળકોના કિસ્સામાં માતા-પિતાએ બાળકોને લઈને આવવાનુ રહેશે.

 • પાસપોર્ટ અરજી માટે કોઈ એજન્ટ સાથે લઈને આવવાની જરૂર હોતી નથી કે એજન્ટ રોકવાની જરૂર હોતી નથી.

 • જે અરજદારો પાસપોર્ટ ફોર્મ ભરવા અંગે કોઈ જ્ઞાન ધરાવતા ન હોય તેવા અરજદારોને અત્રેથી વિનામૂલ્યે જરૂરી માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવશે.

 • પાસપોર્ટ અરજીઓ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ કચેરીની વખતોવખત થતી લેખિત અને મૌખિક સૂચના આધારે લેવામાં આવે છે.

 • અરજદારની અરજી સ્વીકાર્યા પછી જેતે પોલીસસ્ટેશનમાં તપાસણી માટે મોકલવામાં આવતી હોઈ દિન-ર માં તેઓ જે પોલીસસ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા હોય તે પોલીસસ્ટેશનનો સંપર્ક સાધી પોલીસ ઈન્કવાયરી પૂર્ણ કરાવવી .

 • પોલીસ ઈન્કવાયરી દરમ્યાન પોલીસતપાસ માટેની કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી તેમજ એજન્ટને સાથે લઈ જવાની જરૂર હોતી નથી.અરજદાર જાતે જ પોલીસસ્ટેશન જઈને અરજીની તપાસ કરાવી શકે છે.

પાસપોર્ટ અરજીની તપાસણી પૂર્ણ થયા પછી પોલીસ રિપોર્ટ પોલીસ અધીક્ષકશ્રીની કચેરીની એલઆઈબી.શાખા મારફતે ચકાસણી થઈને રિજિયોનલ પાસપોર્ટ કચેરીએ દિન -ર માં મોકલી આપવામાં આવતી હોય છે. જેથી અરજદાર પોતાની અરજીની તપાસ પૂર્ણ થયા પછી પોતાની અરજી અંગેની વધુ માહિતી મેળવી શકે છે. આ સમયે અરજીનો ફાઈલ નંબર તથા અરજી આપ્યા તારીખ જણાવવામાં આવે તો તેઓને માહિતી આપવામાં સરળતા રહે છેં.

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ 

Last updated on 24-06-2008